Med anledning av Coronavirusets fortsatta framfart vill vi på Gripsholmsskolan informera följande:

17 apr, 2020


Vi har i samråd med vår huvudman Ulf Jonströmer fattat beslut om att distansundervisningen i åk 6-9 fortsätter på Gripsholmsskolan tillvidare. 
Det är fortsättningsvis den sammantagna bedömningen som ligger som grund för detta beslut med personalbristen som den enskilt största anledningen. Ett stort tack och en stor eloge till alla elever och alla i personalen som tiden innan påsklovet fullföljde distansundervisningen på ett utmärkt sätt, mycket bra jobbat, fortsätt så tack.


Vi har även beslutat att distansundervisning inte påbörjas i de lägre årskurserna F-5 på Gripsholmsskolan. 
I och med att vikarier inte kommer att behövas i åk 6-9 tack vare distansundervisningen placeras tillgängliga vikarier i första hand i de lägre årskurserna och därmed bedömer vi att undervisningen i dessa klasser kommer att kunna skötas på ett tillfredsställande sätt. Ett stort, varmt tack även till er i denna personalgrupp som efter bästa förmåga följt och fortsätter följa de allmänna råd som gäller för skolorna.


På tal om allmänna råd är de desamma som innan påsklovet:
Gripsholmsskolan uppmanar ALLA med symtom, även milda, att stanna hemma för att inte smitta andra. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk och vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du kommer tillbaka till Gripsholmsskolan.
Även i övrigt gäller fortsättningsvis alla de direktiv och uppmaningar i olika brev/texter som sedan tidigare ligger på Gripsholmsskolans hemsida.


Gripsholmsskolan den 17 april 2020
Nina Lidfors
rektor