Matråd

Gripsholmsskolans Matråd

Från och med hösten 2011 finns ett matråd på Gripsholmsskolan. Matrådet träffas minst två gånger per termin och består av representanter från köket, matsalen, eleverna, personalen samt ibland även föräldrarepresentanter. Matrådets uppgift är att lyfta aktuella frågor kring skolmåltider och matsalen och ge elever, föräldrar och personal möjlighet att påverka.
Frågor som tas upp är exempelvis menyn för lunch, frukost och mellanmål, trivselregler, matsalsmiljön och idéer till andra förändringar. Under hösten 2011 har vi även gjort en elevundersökning där eleverna fått tycka till om skolmaten och miljön i matsalen.

Matrådsrepresentanter läsåret 2016/2017

Ordförande: Juho Friberg

Köksmästare: Jacob Andersson

Personalrepresentant: Gaurav Singla

Elevrepresentanterna:

Åk 2: Elsa Elovsson (Ugglor) & Nova Richthoff (Örnar)

Åk 4: Carl Trelje (Giraffer) & Sebastian Gustavsson (Zebror)

Åk 6: Love Lindarck (Leoparder) & Olle Kruus (Tigrar)

Åk 8: Jakob Hårdstedt

 

Personalrepresentant och ordförande
Juho Friberg
Vid behov deltar rektor Nina

Måltidspolicy för Gripsholmsskolan

Rutin för säkerställande av skolmåltidernas kvalitet och näringsriktighet

Protokoll från Matrådet – 2016/2017

Protokoll – matråd 21 oktober 2016

Protokoll från Matrådet – Arkiv

Protokoll – matråd 4 maj 2016

Protokoll – matråd 15 oktober 2015

Möte 21 april 2015
Möte 10 feb 2015
Protokoll – matråd 27 nov 2014
Protokoll – matråd 14 okt 2014

Protokoll Matråd 19 september 2013

Protokoll Matråd 13 februari 2013

Protokoll Matråd 28 november 2012

Protokoll Matråd 26 september 2012
Protokoll Matråd 24 april 2012
Protokoll Matråd 29 maj 2012
Protokoll Matråd 24 april 2012
Protokoll Matråd 7 feberuari 2012
Protokoll Matråd 22 november 2011
Protokoll Matråd 27 september 2011

Utvärdering av skolmaten – en redovisning

Under våren 2011 gjordes en extern utvärdering av vår skolmat. Läs redovisningen Skolmat Sverige
Efter att ha bytt leverantör av skolmaten gjordes en enkätundersökning bland eleverna.  Matenkät 2011-2012
Våren 2013 gjordes en sammanfattning av enkätundersökning gjord bland eleverna, resultatet här