Lodjur

❤Välkommen till årskurs 1 Lodjur! ❤

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasslärare: Linnea Storsved

tfn 070-100 90 60  linnea.storsved@gripsholmsskolan.se,

 

Stödperson: Patricia Jansson

tfn 070-100 82 38,  patricia.jansson@gripsholmsskolan.se.

 

 

Elevernas tillfälliga uppgiftslänkar under lektioner:

 

Matte: Skolplus

Matte: Klockan

Matte: Fyll i talet som saknas!

Matte: Talkompisar

Matte: Talföljd

Matte: Subtraktionsäventyr

Matte: Samla pärlor!

Matte: Minusblobbar

Matte: Aliens!

Matte: Pingviner!

Matte: Paruppgift

 

Slöjd Vika pappershjärtan

Bild Hjärta med rosett

Bild Valentines cat

Bild Ros

 

 

Engelska: If you’re happy and you know it!

Engelska: Head, shoulders, knees and toes

Engelska:Bodyparts

Engelska:Bodyparts2

Engelska: Parts of the face

Engelska: Numbers 1–20 

Engelska: Learn new words

Engelska: Exploring game

Engelska fördjupad: Spelling eller Spelling Bee

 

Svenska: Alfabetet

Svenska: Alfabetet 2

*Lexia& Provia