Leoparder

🌴🐆Välkomna till åk 2 Leoparderna 🐆🌴

v. 14

v. 13

v. 12 

 

 

 

Pedagogiska länkar:

🔎📖 Ne.se Junior

🏫➕  Skolplus

🎡🇸🇪 Lilla Språkmästaren

🧮Multiplikationstabellerna

🧮Hundratal, tiotal och ental, stöd för räkning

 

🏫➕🧮Kuljakt, tiokamrater

🏫➕🧮Romerska tal

🏫➕🧮Textuppgifter

🏫➕🧮Vad är symbolen värd?

🏫➕🧮 Gånger-race

🏫➕🧮Multiplikation, 4 i rad!

 

🇬🇧🍇 Fruit
🇬🇧🍇Fruit questions
🇬🇧🍇🎵Fruit song
 

🇸🇪💻📖Kapitel 4