Kläder efter väder

22 sep, 2014

Snabbt blev det höstväder och det är viktigt att era barn är klädda så att de kan vara ute. Vi är ute varje rast och även under vissa lektioner.