Hej alla föräldrar på Gripsholmsskolan

7 jan, 2024

Det har kommit till min kännedom att många elever på Gripsholmsskolan spelar dataspel under lektionstid parallellt med att skolarbetet ska göras och undervisning pågår. Detta är självklart oacceptabelt.

Jag har nu i samråd med vår it-specialist på skolan fattat beslut om att införa blockeringar gällande detta.

Informera era barn om detta inför skolstarten och förklara för dem att detta beslut är för elevernas bästa – -lektionstiden är avsedd för skolarbete och undervisning, inte för spelande. Därvidlag räknar jag med att vi är överens. 

Hälsningar, rektor Nina