Hälsning från rektor

3 apr, 2019

Då Gripsholmsskolan vuxit sig stor ser arbetsfördelningen mellan rektor och biträdande rektorer ut som följande, vänligen se bilagan tack.