Gripsholmsskolan fortsätter med utglesning och delvis distansundervisning för åk 7-9 enligt följande

25 maj, 2021

Vecka 22
Måndag: åk 8 + åk 9 på skolan, åk 7 distans
Tisdag: åk 8 + åk 9 på skolan, åk 7 distans
Onsdag: åk 7 + åk 9 på skolan, åk 8 distans
Torsdag: åk 7 + åk 9 på skolan, åk 8 vandring
Fredag: åk 7 + åk 9 på skolan, åk 8 vandring

Vi vill med detta beslut fortsätta försöka hålla smittspridningen nere på Gripsholmsskolan.
Såvida ditt barn/din ungdom eller någon i familjen testat positivt för Covid 19 förväntar jag mig att du meddelar mig detta på adressen nina@gripsholmsskolan.se på samma sätt som min personal gör det. Vi måste alla hjälpas åt för att hålla smittspridningen nere – även på Gripsholmsskolan.
OBSERVERA: Om någon i ett hem testat positivt ska övriga familjemedlemmar (även friska) stanna hemma 7 dagar från provtagningsdatum av familjemedlem.
Läs mer här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda
Vid frågor vänligen vänd er till rektor Nina på adressen nina@gripsholmsskolan.se tack.