Framtidståget besöker åk 8-9 fredagen 9/11 i matsalen

23 okt, 2018

”Framtidståget” http://www.framtidsvalet.se/framtidstaget

Tid: 08,30-09,30

Klasserna medföljs av undervisande lärare. Lektioner som vanligt enligt schema efter föreläsningen.