Lodjur

Välkommen till årskurs 1 Lodjur!

 

 

Fina lodjur första skoldagen tillsammans med Linnea och Patricia

 

 

 

 

Klasslärare: Linnea Storsved

tfn 070-100 90 60  linnea.storsved@gripsholmsskolan.se,

 

Stödperson:

Patricia Jansson har tfn 070-100 82 38,  patricia.jansson@gripsholmsskolan.se.