Föräldrarådets möte tisdag 5 april

1 mar, 2022

Gripsholmsskolans Föräldraråd kallas till möte tisdagen den 5 april 2022 kl 18.30-20 i skolans matsal.
Ärendelista: läs här