Föräldrarådets möte den 30 sept kl 19

29 sep, 2014

Gripsholmsskolans Föräldraråd kallas till skolårets första möte tisdagen den 30 sept kl 19 i skolans matsal. Läs ärendelistan här tack.