Föräldrarådets möte den 13 februari

1 feb, 2017

Gripsholmsskolans Föräldraråd sammanträder måndagen den 13 februari 2017 kl 19-20.30 i skolans matsal. Se ärendelistan här
Väl mött allesammans!