Bilaga till protokoll: Nina i Helsingfors sammanfattning