Föräldramötet för åk 7-9

14 aug, 2018

Föräldramötet inleds i skolans matsal där Peter Rylander kommer att hålla en föreläsning.

När Peter är klar går vi upp till Campus och träffar mentorerna i hemklassrummen.