Föräldramöten i januari, uppdaterad

17 jan, 2019

Denna gång väljer ni föräldrar vilken kväll ni deltar eller om ni vill gå båda kvällarna på föräldramöten.

Föräldramöte nr 1 den 21 januari 2019 i skolans matsal

Skolpskykolog Anna Michanek föreläser 18,30-19,30

Psykologisk ”vaccination” – hur vi vuxna/föräldrar kan rusta våra barn för lärande, en god självkänsla och att bli demokratiska samhällsmedborgare.

Ett urval av tankar, råd och reflektioner kring hur vi ur ett psykologiskt perspektiv bäst stödjer våra barn i deras skolgång och utveckling. En del handfasta råd, tankar från egen erfarenhet av psykologiskt arbete med barn och ungdomar, samt lite psykologisk teori som kan vara  hjälpsam.

(Ulrica Rogland som skulle föreläst har fått förhinder)

SchoolSoft-skolning med Ia Husberg kl 19,30-20,30

Föräldramöte nr 2 den 22 januari 2019 i skolans matsal

Om droger med Pelle Olsson kl 18,30-19,30 pelleolsson.se

SchoolSoft-skolning med Ia Husberg kl 19,30-20,30