Föräldramöte inför åk 7

27 maj, 2014

Föräldrarna till de blivande eleverna i åk 7 kallas till ett informationsmöte måndagen den 2 juni kl 18.30 i Eken på Gripsholmsskolan.
Väl mött, hälsar rektor Nina