Följande gäller fortsättningsvis på Gripsholmsskolan

3 maj, 2020

1. Är man som elev eller personal SJUK – torrhosta, hosta, feber, rinnsnuva – stannar man hemma från skolan. Denna regel gäller alltid men den är extra viktig att följa nu.

2. Om man som personal eller elev tillhör någon av RISKGRUPPERNA rekommenderar vi att man stannar hemma från skolan/arbetsplatsen.

I de fall fall – där man utgående från punkt 1 & 2 stannar hemma från skolan/ arbetsplatsen klassas detta inte som ogiltig frånvaro. Det är ändå viktigt att hemmet upprätthåller kontakt med ansvarig lärare/mentor så att skolarbetet kan fortgå på hemmaplan under motsvarande tid.

Åk 6-7-8 fortsätter på distans tillsvidare.