För en bättre trafikmiljö

21 apr, 2015

Tänk på att hålla en låg hastighet i samband med lämning och hämtning, framförallt på parkeringen och i allén. Området är hastighetsbegränsat till 20 km/h. Tack för ert samarbete till en säkrare skolväg!