Elever uppmanas undvika kollektivtrafiken

9 nov, 2020

Trängseln i kollektivtrafiken i Strängnäs kommun har ökat vid skolans start- och sluttider. Sörmlandstrafiken uppmanar därför elever som bor inom ett par kilometers radie från sin skola att gå eller cykla till och från skolan.

Genom att minska trängseln i kollektivtrafiken minskar vi risken för smittspridning. Folkhälsomyndighetens direktiv uppmanar alla som inte behöver resa kollektivt att undvika det. Kollektivtrafiken ska i första hand användas av den som verkligen behöver den.