Ekorrar

Välkommen till Årskurs 1 Ekorrar

Veckoschema v 4

Veckoschema v 3

Vinterexpedition åk 1

Bloggen

Grundschema

Välkomstbrev från idrotten

Kontaktuppgifter

Linda Hallenberg (fd Roos)

Klasslärare

linda.hallenberg@gripsholmsskolan.se

tfn 070-100 90 53

Vendela Årman

Stödperson / Ansvarig Eftisledare

tfn 070-100 82 40

vendela.arman@gripsholmsskolan.se

My Linday

Stödperson / Eftisledare

tfn 070-100 82 13

my.linday@gripsholmsskolan.se