Distansundervisningen avslutas i åk 6-7-8

8 maj, 2020

Huvudmannen för Gripsholmsskolan har i samråd med rektor beslutat att distansundervisningen upphör även för eleverna i åk 6-7-8 från måndag 11 maj 2020 då vi nu har i det närmaste all personal på plats på skolan.


Ulf Jonströmer
Ordförande

Nina Lidfors
Rektor