Det senaste om Covid-19

7 sep, 2021

Gripsholmsskolan är öppen och skolplikt gäller.
Vi följer Folkhälsomyndighetens bedömning som säger att friska elever ska gå till skolan och att friska barn kan gå till förskolan.
Detta gäller på Gripsholmsskolan/Gripsholms förskola.
Barn och elever ska stanna hemma om man känner sig sjuk. Barnet eller eleven ska vara symtomfri i minst två dagar innan man kan gå tillbaka till förskola eller skola.
Om barnet eller eleven är över sex år, boka tid för provtagning på 1177.se.
Barn eller elever som bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19 ska stanna hemma.
Friska barn eller elever behöver inte stanna hemma när en familjemedlem väntar på provsvar för covid-19, men var uppmärksam på eventuella symtom.
Om barnet eller eleven efter 7 dygn (räknat från första sjukdagen) känner sig friskt men fortfarande har milda symtom som torrhosta och lätt snuva kan det gå tillbaka till förskola och skola.
Om barnet eller eleven insjuknar under dagen ska barnet gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då vårdnadshavare.
Lindriga och tillfälliga symptom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn eller elev, som till exempel lätt snuva efter utevistelse eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symptom på nytillkommen infektion och möjlig covid-19.
Dessa rekommendationer gäller oavsett sjukdom och kan komma att ändras om verksamheterna upplever en utökad smitta. Vi måste alla ta hjälpas åt för att för att förhindra att smitta sprids. Tack för att du tar ditt ansvar!
I händelse av frågor vänligen vänd er till rektor Nina på adressen nina@gripsholmsskolan.se tack.