Delvis distansundervisning för åk 7-9 under v. 18-20

29 apr, 2021

Information och nya rekommendationer från region Sörmland

”Smittskyddsläkarens önskemål är att skolorna även fortsättningsvis använder sig av distansundervisning där det är behövligt. Finns det ingen smittspridning på skolan finns heller ingen orsak till distansundervisning – däremot kan närundervisning innebära att en smittspridning uppstår. Det bör påpekas att smittspridning även sker på våra skolor vilket bidrar till en stor smittspridning i hela vårt samhälle. 

Skolan behöver fram till sommaren  använda någon variant av distansundervisning. I normala tider är närundervisningen bättre än distansundervisningen. Nu har vi en pandemi med flera rekommendationer som ska följas. Med närundervisning sjunker närvaron i studierna för såväl personal som för elever. Vid distansundervisning kan elever och lärare tryggt delta även vid symptom.

Med detta som bakgrund fortsätter Gripsholmsskolan med utglesning och delvis distansundervisning för åk 7-9 enligt följande:

Vecka 18

Måndag: åk 7 + åk 9 på skolan, åk 8 distans

Tisdag: åk 7 + åk 9 på skolan, åk 8 distans

Onsdag: åk 7 + åk 8 på skolan, åk 9 distans

Torsdag: åk 8 + åk 9 på skolan, åk 7 distans

Fredag: åk 8 + åk 9 på skolan, åk 7 distans


Vecka 19

Måndag: åk 7 + åk 9 på skolan, åk 8 vandring

Tisdag: åk 8 + åk 9 på skolan, åk 7 distans

Onsdag: åk 7 + åk 8 på skolan, åk 9 distans

Kristi himmelfärds helg


Vecka 20

Måndag: åk 8 + åk 9 på skolan, åk 7 distans

Tisdag: åk 8 + åk 9 på skolan, åk 7 distans

Onsdag: åk 7 + åk 8 på skolan, åk 9 distans

Torsdag: åk 7 + åk 9 på skolan, åk 8 distans

Fredag: åk 7 + åk 9 på skolan, åk 8 distans

Vi vill med detta beslut fortsätta försöka hålla smittspridningen nere på Gripsholmsskolan. Såvida ditt barn/din ungdom eller någon i familjen testat positivt för Covid 19 förväntar jag mig att du meddelar mig detta på adressen nina@gripsholmsskolan.se på samma sätt som min personal gör det. Vi måste alla hjälpas åt för att hålla smittspridningen nere – även på Gripsholmsskolan.

OBSERVERA: Om någon i ett hem testat positivt ska övriga familjemedlemmar (även friska) stanna hemma 7 dagar från provtagningsdatum av familjemedlem. Läs mer här:https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda…

Vid frågor vänligen vänd er till rektor Nina på adressen nina@gripsholmsskolan.se tack