Covid 19 information

13 nov, 2020

Vi har under den senaste tiden haft några i personalen på Gripsholmsskolan som testat positivt för Covid 19. Det ska i detta sammanhang även nämnas att vi under samma tidsperiod haft ett flertal i personalen som testat negativt för Covid 19 vilket är bra. Vi har läget under kontroll och följer alla gällande föreskrifter med anledning av den uppkomna situationen. Skolläkare Anders Nilsson konsulteras även han. Den sammantagna bedömningen just nu är att vi inte i detta skede går på distansundervisning i åk (6)-9. Vi återkommer med information såvida läget ändras. I händelse av frågor vänligen kontakta rektor Nina på adressen nina@gripsholmsskolan.se tack.