Covid-19, allmänna råd som kvarstår för alla

6 okt, 2021

  • Stanna hemma om du är sjuk.
  • Stanna hemma och testa dig om du har symtom på covid-19. Testning rekommenderas för barn från förskoleklass och uppåt.