Björnar

Välkommen till förskoleklass Björnar!

Michaela Björk

Klasslärare
070-108 82 29
michaela.bjork@gripsholmsskolan.se

Gaurav Singla

Kompanjonlärare
070-100 82 39
gaurav.singla@gripsholmsskolan.se