Björnar

Välkommen till förskoleklass Björnar!

Michaela Björk

Klasslärare
070-108 82 29
michaela.bjork@gripsholmsskolan.se

Sara Nordgren

Stödperson
070-100 82 35
sara.nordgren@gripsholmsskolan.se