Beslut om viss distansundervisning i åk 6-9 under v.13

24 mar, 2021

Huvudmannen och rektor på Gripsholmsskolan har fattat beslut om viss distansundervisning i åk 7-9 under vecka 13 enligt följande:

Åk 6 på plats i skolan hela veckan.

Måndag åk 8 vandring, åk 7 & 9 på distans.
Tisdag åk 9 på plats på skolan, åk 7 & 8 på distans.
Onsdag åk 7 på plats på skolan, åk 8 & 9 på distans.
Skärtorsdag kl 09.00-12.00 Samtliga klasser utomhus med påskaktiviteter.

Åk 7 Samling på CampusÅk 8 Samling på IPÅk 9 Samling på Campus


Vecka 14 Påsklov