Beslut om viss distansundervisning i åk (6)7-9 under vecka 7, den 15-19 februari

11 feb, 2021

Huvudmannen och rektor på Gripsholmsskolan har fattat beslut om viss distansundervisning i åk (6)7-9 under vecka 7 enligt följande:

Åk 6 tillbaka helt måndag-fredag.

Åk 9 tillbaka måndag-tisdag, torsdag-fredag. Inga praktiska ämnen på onsdagar, därför distansundervisning denna dag.

Åk 7 tillbaka måndag-onsdag, torsdag-fredag distansundervisning.

Åk 8 tillbaka onsdag-fredag, måndag-tisdag distansundervisning.


Vi vill med detta beslut fortsätta försöka hålla smittspridningen nere på Gripsholmsskolan. Vi återkommer med ett nytt beslut inför vecka 9 efter sportlovet som infaller vecka 8.

Vid frågor vänligen vänd er till rektor Nina på adressen nina@gripsholmsskolan.se tack.