Beslut om Hoverboards

2 sep, 2016

Utgående från Transportstyrelsen definition av en Hoverboard har Gripsholmsskolan beslutat att det inte att tillåtet att ta sig till eller från skolan på en Hoverboard och därmed ej heller tillåtet att använda en sådan under skoldagen.