Beslut om fortsatt distansundervisning i åk 6-9 under vecka 4, den 25-31 januari

21 jan, 2021

Huvudmannen och rektor på Gripsholmsskolan har fattat beslut om distansundervisning i åk 6-9 under vecka 4. Vi vill med detta beslut fortsätta hålla smittspridningen nere på Gripsholmsskolan. Vi återkommer med ett nytt beslut inför vecka 5 då en återgång till skolarbete på plats kan bli aktuellt för vissa elevgrupper såvida smittspridningen är på fortsatt nedåtgående i våra närområden. Vid frågor vänligen vänd er till rektor Nina på adressen nina@gripsholmsskolan.se tack.