Beslut om distansundervisning i åk 7-9 under vecka 9-10, den 1-12 mars

25 feb, 2021

Huvudmannen och rektor på Gripsholmsskolan har fattat beslut om viss distansundervisning i åk 7-9 under vecka 9-10 enligt följande:

Vecka 9

Mån åk 7 på plats på skolan, åk 8 & 9 på distans
Tis åk 8 på plats på skolan, åk 7 & 9 på distans
Ons åk 8 på plats på skolan, åk 7 & 9 på distans
Tors åk 9 på plats på skolan, åk 7 & 8 på distans
Fre åk 9 på plats på skolan, åk 7 & 8 på distans


Vecka 10

Mån Planeringsdag, inga elever på plats
Tis åk 8 på plats på skolan, åk 7 & 9 på distans
Ons åk 7 på plats på skolan, åk 8 & 9 på distans
Tors åk 9 på plats på skolan, åk 7 & 8 på distans
Fre åk 9 på plats på skolan, åk 7 & 8 på distans


Vi vill med detta beslut fortsätta försöka hålla smittspridningen nere på Gripsholmsskolan. Vi återkommer med ett nytt beslut inför vecka 11. Såvida ditt barn/din ungdom eller någon i familjen testat positivt för Covid 19 förväntar jag mig att du meddelar mig detta på adressen  nina@gripsholmsskolan.se  på samma sätt som min personal gör det. Vi måste alla hjälpas åt för att hålla smittspridningen nere – även på Gripsholmsskolan. 

OBSERVERA: Om någon i ett hem testat positivt ska övriga familjemedlemmar (även friska) stanna hemma 7 dagar från provtagningsdatum av familjemedlem.

Vid frågor vänligen vänd er till rektor Nina på adressen nina@gripsholmsskolan.se tack.