Beslut om distansundervisning i åk 6-9 under vecka 2-3, den 11-24 januari

6 jan, 2021

Huvudmannen och rektor på Gripsholmsskolan har fattat beslut om distansundervisning i åk 6-9 under vecka 2-3, de två första skolveckorna då vårterminen 2021 inleds. Vi vill med detta beslut minska smittspridningen på Gripsholmsskolan då både elever och personal återgår till skolan efter jullovet. Vi återkommer med ett nytt beslut inför vecka 4. Vid frågor vänligen vänd er till rektor Nina på adressen nina@gripsholmsskolan.se tack.