Beslut inför vecka 5

28 jan, 2022

Alla elever i åk 6-9 återgår till skolgång på plats på skolan från måndag 31 jan 2022.Eleverna i åk 3 – båda klasserna – fortsätter med hemundervisning måndag 31 jan 2022, återgång till skolarbete på plats från tisdag 1 feb 2022.Inga övriga klasser på distans- eller hemundervisning I DETTA SKEDE.I händelse av ändringar återkommer vi söndag eftermiddag.

Trevlig kommande helg, mvh rektor Nina och de biträdande rektorerna.