Åk 7-9 på distans torsdag-fredag 20-21 jan 2022

19 jan, 2022

Huvudmannen och rektor har fattat beslut om distansundervisning i åk 7-8-9 torsdag 20 januari och fredag 21 januari 2022 på grund av många positiva covid 19-fall både bland personal och bland elever. Vid frågor vänligen kontakta rektor Nina på adressen nina@gripsholmsskolan.se tack.