Kontakt Eftis

Kontaktuppgifter till Eftispersonal

personal

F-klass på Gripsnäs

Gaurav Singla

Stödperson/Eftisledare
tfn 070-100 82 39
gaurav.singla@gripsholmsskolan.se

Johanna Innerfors

Stödperson/Eftisledare
tfn 070-100 82 41
johanna.innerfors@gripsholmsskolan.se

 

 

Årskurs 1–3 i Vikenhuset, nedre plan

Andreas Axelsson

Eftisledare (stängning)
tfn 070–100 82 40
andreas.axelsson@gripsholmsskolan.se

Anita Ekberg

Stödperson/Eftisledare
tfn 070–100 82 35

Linn Westlund

Stödperson/Eftisledare

070-100 82 31

linn.westlund@gripsholmsskolan.se

Magnus Lundgren

Stödperson/Ansvarig fritidspedagog
tfn 070-181 90 52
magnus@gripsholmsskolan.se

Maria Innerfors

Stödperson/Eftisledare
tfn 070–100 82 37
maria.innerfors@gripsholmsskolan.se

Rickard Jonsson

Stödperson/Eftisledare
tfn 070-100 82 36
rickard.jonsson@gripsholmsskolan.se

 

Årskurs 4–6 Klubben i Södra flygeln, övre plan

Anna Ingbro

Stödperson/Eftisledare, ansvarig på Klubben
tfn 070–100 82 11
anna.ingbro@gripsholmsskolan.se

My Linday

Stödperson/Eftisledare
tfn 070-100 82 13
my.linday@gripsholmsskolan.se

Peter Halldin

Fritidsledare/Vaktmästare/Teknik och träslöjdslärare
tfn 070–750 12 13
peter.halldin@gripsholmsskolan.se

 

Stängningstelefon:

070-100 82 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spara